Ergen Danışmanlığı

Proje Açıklaması

Ergen Danışmanlığı Ankara

İnsan yaşamının her döneminde birçok psikolojik kaynaklı sorunla karşı karşıya gelebilir. Genellikle, engellik döneminde daha da artan sorunlar sebebiyle desteğe ihtiyaç duyulur. Çocukluk ve ergenlik sürecinde ortaya çıkan problemler hem anı hem de geleceği etkileyeceği için mutlak suretle çözümlenmesi gereken problemler arasında yer alır. Çünkü ergenlik döneminde yaşanan problemleri çözüme kavuşturmazsak isek gelecekte bu problemler farklı boyutlara da dönebilir. Bu nedenle, gerek kendiniz gerekse de çocuklarınız için “Ergen Danışmanlığı” hizmetinden faydalanmanız, gelecekteki olası sorunları minimuma indirmenizi ve bu süreçle nasıl başa çıkmanız gerektiğini sizlere öğretir. Ankara Ergen Danışmanlığı hizmetini sizlere sağladığımız için Ergen Danışmanlığı hakkında sorduğunuz ve merak ettiğiniz her şeye yer verdik. Ergen Danışmanlığı nedir, Ergen Danışmanlığından hangi konularda faydalanılır, Ergen Danışmanlığında hangi tür çözüm yöntemleri kullanılır gibi birçok konuyu aydınlatmak istiyoruz.

Ergen Danışmanlığı Nedir?

Duygusal, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim konularında ihtiyaç duyan çocuk ve ergenlere verilen danışmanlık hizmetine “Ergen Danışmanlığı” ismi verilir. Çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş aşamasında gerek bireysel gerekse de çevresel faktörlerden dolayı zorlayıcı bir süreç geçiren kişiler çevresiyle problemler yaşayabilmektedir. Kendini kanıtlama isteğinde olan birey; daha özgür olmak yâda daha çok saygı görmek için farklı davranışlar sergileyebilmektedir. Değişen duygu durumu ve beden fizyolojisi sebebiyle zaten daha öfkeli olabilen genç birey, istemeden bazı davranışlar içerisine girebilir. Aile de çocuğun bu halini daha da baskılayarak kendince çözüm üretmeye çalıştığında oldukça problemli bir aile- çocuk ilişkisiyle karşı karşıya kalmak mümkün. Ergen Danışmanlığı işte bu noktada hem gençlere hem de ailelere hizmet veriyor. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde çocuğun, sosyal ve duygusal gelişiminin yanı sıra, fizyolojik ve zihinsel anlamda da desteklenmesini amaçlayan Ergen Danışmanlığı; ebeveynlere bu süreçte nasıl bir tutum takınması gerektiğini de ailelere önerebilir.

Ankara Ergen Danışmanlığı, Aile ve Genç Bireylere Hangi Konularda Destek Verir?

  • Ergenlikte aile desteğinin nasıl olması gerektiği,
  • Ergen ile aile arasındaki iletişim sorunları ve çatışmaların çözümü
  • Sınav kaygısı problemleri
  • Ergenlikte kaygı bozukluğu / Anksiyete / Obsesif takıntı
  • Uyku problemleri ve hastalıklar
  • Madde kullanımı ve davranış problemleri
  • Kimlik oluşumu, öfke ve saldırganlık halleri
  • Duygusal tepkilerin değişkenliği & özgüven sorunları
  • Sosyal ilişkilerde bozukluk & Ergenlikte dışlanma, suç işleme ve çalma
  • Sosyal fobi, ergenlik depresyonu ve dikkat eksikliği gibi konular Ergen Danışmanlığı tarafından verilen destekleri ve çözümlerini de içermektedir.

Ergen Danışmanlığı, daha önce belirtildiği gibi aile ve genç bireyler arasındaki ilişkiyi düzenlemek ve psikolojik danışma hizmetlerini sağlamak konusunda hizmet verir. Uzman danışmanlar tarafından ergen bireyle yüz yüze yapılan “Ergen Danışmanlığı” süresinde aile ile iş birliği de yapılmaktadır. Ergenin problemlerini farklı yöntemlerle ele alan danışmanlar çocuğun aynı zamanda sosyal, duygusal alanlardaki gelişimlerini de takip ederek, problem çözme ve başa çıkma becerilerini geliştirmeyi de hedeflemektedir.

Ankara Ergen Danışmanlığında Problemlerin Çözümü İçin Hangi Yollar İzlenir?

Çocuğun daha sağlıklı, mutlu ve özgüveni yüksek bir birey olma sürecinde, yani ergenlik aşamasında Ergen Danışmanlığının büyük rolü vardır. Ailelerin sürece katıldığı Ergen Danışmanlığı seanslarında çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimleri ortaya konur ve çocukta var olan problemler saptanır. Çocukların bu zor süreci anlamaları ve süreç hakkında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini yapıcı yollarla anlatan danışman aynı zamanda aile içerisinde çocuk için olumlu bir denge kurulmasını da sağlamakla görevlidir.

Güven ilişkisi kurulan ergenle problemlerin çözümü için bireysel danışmanlık hizmeti verilebilir ve ayrıca Aile Danışmanlığı da gerekiyorsa aile terapisi de sağlanır. Ancak, bireysel danışmanlık aşamasında yani Ergen Terapisinde birçok yöntem ve yaklaşım bulunmaktadır. Bu süreçte terapinin süresine, katılımcılara ve ek terapilere danışmanlar ergeni ve gerekiyorsa aileyi dinledikten sonra karar verebilir.

Ankara Ergen Danışmanlığında Başvurulan Bazı Terapi Yaklaşımları

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi insanların davranışı ve duygulanımı inceleyen ve anlamlandıran psikolojik modellerden yola çıkılarak geliştirilmiş bir terapidir. Bilimsel bir zemine bağlı olan bilişsel davranışçı terapi, birçok psikolojik rahatsızlığı ve bozukluğu konusunda kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımı olarak biliniyor. Ergen Danışmanlığında bilişsel davranışçı terapilerinden sıklıkla faydalanmaktayız.

Şema Terapi

Çocuklukta ya da ergenlik dönemlerinde geçmişe ait kökleri bulunan psikolojik bozuklukların veya davranışların, değiştirilmesi zor olduğunda başvurulan bir yöntem olarak Ergen danışmanları bu terapiye sık sık başvurmaktadır. Pek çok psikoterapi ve gelişim modelini bünyesinde bulunduran Şema terapisi, bütüncül psikoterapi modellerinden sadece birisidir. Geştalt modelinden psikodinamik yaklaşıma kadar birçok bütüncül yaklaşımları içeren Şema Terapisini ergen ve aile ilişkilerinde sıklıkla kullanmaktayız.

Davranışçı Terapi

Davranışlarda bir problem var ise Davranışçı terapi ile tüm sorunları ortadan kaldırmak mümkün olabiliyor. Kişilere tepki verme seçeneklerini arttırmak amacıyla birçok beceri kazandırılır ve kişi seçim yapma konusunda önüne çıkan engelleyici davranışları elimine etmeyi öğrenir.

Ergen danışmanlığında tedavi yaklaşımlarından bazısına değinmiş olsak da her probleme göre farklı bir tedavi yaklaşımı uygulama gerekliliği olabiliyor. Bu doğrultuda, aile terapisiyle birlikte davranışçı terapi yada bütüncül yaklaşımların tümünü ele almak gerekebiliyor. İşte bu noktada, diğer Ergen Danışmanları gibi bende çocukla aile arasındaki problemleri ortaya koyduktan sonra problemlerin çözümü için hani yaklaşımı yâda terapiyi seçebileceğine karar veriyorum.

Şimdi Ara!
Yol Tarifi